Deratyzacja

Usługi DDD

Deratyzacja, odszczurzanie to zwalczanie wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy, za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych. najczęściej odbywa się to poprzez skarmianie gryzoni zatrutym pokarmem lub z użyciem pułapek, rzadziej innymi metodami.

Stacja deratyzacyjna w monitorowanym obiekcie

Deratyzacja to zbiór wszystkich zabiegów których celem jest zabezpieczenie przed gryzoniami chronionych obiektów lub terenów, a także ich likwidacja. Nierzadko zwalczane gryzonie uszkadzają konstrukcje i wyposażenie budynków, zabudowań gospodarskich i magazynów. Niszczą warstwę izolacyjną budynków, uszkadzają przewody elektryczne i wodociągowe, niszczą meble. W wyniku ich działalności mogą powstawać pożary, przechowywane produkty mogą zostać zalewane wodą wydostającą się z uszkodzonych przewodów wodociągowych. Swoimi wydalinami zanieczyszczają magazynowane produkty spożywcze i rolnicze, wyrządzają znaczne straty materialne i finansowe. Większa liczba szczurów w obiektach magazynowych jest w stanie skutecznie zmniejszać ilość magazynowanego zboża – sto szczurów w ciągu roku jest w stanie spożyć tonę magazynowanego suchego ziarna. Szczury i myszy stanowią znaczne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie dla dzieci, osób starszych, oraz o osłabionym układzie odpornościowym. Gryzonie, a w szczególności szczury przenoszą ponad 60 groźnych chorób (salmonellozy, leptospirozę i inne). Kontakt z gryzoniami wywołuje także problemy zdrowotne związane z astmą i reakcjami alergicznymi.

Profesjonalne firmy DDD podczas deratyzacji stosują integrowane metody zwalczania szkodników (IPM – Integrated Pests Management). Tutaj podstawową zasadą jest zrównoważone stosowanie chemikaliów oraz nacisk na zapobieganie i profilaktykę, czyli maksymalne utrudnienie lub uniemożliwienie migracji gryzoni na monitorowany teren lub do chronionych pomieszczeń. Stworzenie niekorzystnych warunków, aby wewnątrz nie było odpowiednich kryjówek i miejsc do rozrodu. Eliminowanie gryzoni jest regulowane stosowną Ustawą o porządku i czystości w gminach. Taka Ustawa nakłada na właścicieli obiektów lub posesji obowiązek wykonywania okresowych akcji deratyzacyjnych. Zwalczanie gryzoni jest więc działaniem obowiązkowym.

Myszy domowe wyjadające kukurydzę

Gryzonie posiadają duży potencjał reprodukcyjny oraz są inteligentne. Posiadają specyficzne zwyczaje żywieniowe oraz potrafią unikać pułapek. Wszystko to jest przyczyną braku skuteczności wielu programów zwalczania gryzoni. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pracy w terenie firma Radpol potrafi trafnie rozpoznać zwyczaje i zachowania zwalczanych gryzoni co przekłada się bezpośrednio na skuteczność i zadowalające efekty prowadzonej deratyzacji.

Szczur wędrowny przy kanale

Szczury preferują suche części sieci kanalizacyjnej, nieużywane rury i wykopy znajdujące się w sąsiedztwie szczelin lub wadliwych połączeń rur. Często występują w mieszkaniach o niskim standardzie, w budynkach gęsto zaludnionych, których konstrukcja uniemożliwia zakładanie nor na zewnątrz lub pod budynkami. W takich warunkach szczury zajmują kuchnie i piwnice, współżyjąc z ludźmi co zwiększa ryzyko pogryzień i chorób.

Mysz zjadająca orzechy

Myszy domowe, pomimo że nie są blisko kojarzone z chorobami, nie są mile widzianymi gośćmi. Nie tylko ze względu na społeczną niechęć, ale także przenoszone ludzkie patogeny. Szczury i myszy mogą być nosicielami wielu różnych pasożytów i chorób odzwierzęcych, przez co są nie tylko kłopotliwymi stworzeniami ale stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Podczas deratyzacji z użyciem metody fizycznej, należy ocenić wielkość populacji gryzoni oraz przeanalizować główne miejsca ich nachodzenia. Ze szczególną uwagą powinno się przyłożyć do eliminacji wszelkich nieszczelności, gdzie gryzonie mogą przedostawać się do pomieszczeń. Kolejną ważną rzeczą jest dobranie odpowiednich substancji wabiących oraz dobór trutek, który uzależniony jest od tego, w jakim miejscu występują szkodniki. Kiedy są spełnione podstawowe warunki można przystąpić do umieszczania odpowiednich chwytaczy, pułapek sprężynowych, pułapek klejowych itd.

Metody chemiczne polegają na aplikowaniu w miejscach występowania gryzoni substancji, mających na celu likwidację szkodników na danym obszarze. W przypadku tej metody dobór odpowiednich trutek uzależniony jest od wielkości populacji, gatunku, pory roku, dostępu do wody i pożywienia oraz charakterystyki obiektu. Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie preparaty są wykładane w specjalnych karmnikach na trutki, aby zwiększyć bezpieczeństwo przeprowadzanej deratyzacji.

Wykonujemy zlecenia dezynsekcji dla:

 • zakładów produkcyjnych i przetwórczych;
 • budynków i osiedli mieszkalnych;
 • obiektów użyteczności publicznej (przedszkola, szkoły, urzędy, szpitale itp.);
 • biur, obiektów usługowych;
 • lokali gastronomicznych;
 • hoteli, obiektów noclegowych;
 • obiektów zaplecza technicznego, wysypisk śmieci;
 • gospodarstw rolnych;
 • wszystkich miejsc i obiektów, gdzie obecność gryzoni wiąże się z uciążliwością i szkodami.

Szczur szukający pokarmu

W Radpol oferujemy Państwu specjalistyczne działania skupione na eliminowaniu gryzoni i ich szkodliwego wpływu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wiedzę pozwalającą nam zaoferować Państwu usługi tępienia gryzoni o najwyższym poziomie skuteczności. Dobierając więc środki i metody deratyzacji zawsze kierujemy się indywidualnymi warunkami otoczenia oraz występującymi czynnikami zewnętrznymi. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić, że podjęta przez nas deratyzacja będzie skuteczna i w pełni bezpieczna zarówno dla ludzi i zwierząt przebywających w obiekcie. Pracujemy na najwyższej jakości sprzęcie i nowoczesnych preparatach, co pozwala nam przeprowadzać skuteczną deratyzację.

Radpol prowadzi interwencyjne, doraźne tępienie gryzoni w przypadku pojawienia się szczurów/myszy na terenie zakładów, biur, domów i mieszkań. Szybko i sprawnie identyfikujemy, lokalizujemy i eliminujemy problem gryzoni w Państwa bezpośrednim otoczeniu. Oferujemy dyspozycyjność i skuteczność działań zapewniając komfort i bezpieczeństwo. Gwarantujemy skuteczność i likwidację problemu gryzoni.

Obszar deratyzacji na terenach miejskich
Obszar deratyzacji na terenach miejskich

Przypominamy, że deratyzacja jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zmianami), zgodnie którym:

„Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”

Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których zlokalizowane są:

 • budynki wielorodzinne podpiwniczone;
 • lokale gastronomiczne;
 • obiekty handlowe branży spożywczej;
 • magazyny żywności i płodów rolnych;
 • gospodarstwa rolne i hodowlane;
 • zakłady przetwórstwa żywności;
 • szpitale, hotele, internaty, domy akademickie, bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
 • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
 • obiekty w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
 • schroniska dla zwierząt i ogrody zoologiczne.

Firma Radpol oferuje Państwu obsługę na najwyższym poziomie oraz w przystępnej cenie. Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 608-435-866.

Mysz szukająca zboża