Ochrona przed ptactwem

Usługi DDD

Gołębie zamieszkują we wszystkich miastach powodując

Nadmiar ptaków współwystępujących z człowiekiem, takich jak gołębie, jaskółki, czy wróble powoduje obsiadanie dachów budynków, parapetów, balkonów, gzymsów, pomników, fontann, latarni ulicznych i wielu innych miejsc powodując zanieczyszczenie kwaśnymi odchodami. Poza aspektem wizualnym, wraz z odchodami przenoszone są drobnoustroje chorobotwórcze oraz pasożyty (np. obrzeżkiem gołębi). Związki chemiczne zawarte w odchodach ptaków powodują korozję i rdzewienie metalowych części konstrukcji czy też odbarwienia na lakierze samochodowym. Zbyt licznie występujące, są źródłem hałasu i mogą niszczyć roślinność.


Firma Radpol profesjonalnie pomaga Państwu w ochronie i zabezpieczaniu pomieszczeń, budynków oraz obiektów architektonicznych, zabytkowych i sakralnych przed szkodliwym i uciążliwym działaniem ptactwa. Pomagamy w odstraszaniu ptaków, modernizacji i czyszczeniu poddaszy, stropodachów i innych. Świadczymy usługi zarówno dla firm, instytucji publicznych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych a także dla osób prywatnych

Metalowe kolce na gołębie

Prawo dopuszcza ograniczanie zbyt dużej populacji ptaków na obiektach użyteczności publicznej, zezwala na ich częściowe wyłapywanie i przesiedlanie, a także montaż elementów odstraszających. Ważne jest przy tym, że stosowane produkty nie ranią ptaków, nie wpływają na ich ogólną liczebność, a jedynie wymuszają zmianę ich przyzwyczajeń. To wystarczy by pozbyć się nieproszonych gości, a tym samym problemu związanego z ich odchodami.

Metody stosowane w ochronie przed ptactwem:

  • Plastikowe (bezpieczne dla ptaków) kolce na gołębie;
  • Siatka na wróble i gołębie;
  • Chwytacze na gołębie;
  • Półki do zbierania odchodów jaskółek, do zawieszania pod gniazdem;
  • Plastikowe elementy odstraszające;
  • Elektroniczne odstraszacze;
  • Nalepki odstraszające na elementy szklane.

Dzikie ptaki, w szczególności licznie występujące w aglomeracjach miejskich gołębie, kawki, wrony i wróble stanowią duży problem higieniczny. Zabrudzają i niszczą elewacje budynków swoimi odchodami, uszkadzają wentylacje kominowe zatykając je w wyniku wpadnięcia czy budowania gniazd, powodują problemy związane z przenoszeniem groźnych dla człowieka pasożytów i mikroorganizmów (bakterie, grzyby) niekiedy wywołując reakcje alergiczne.

Duża liczba gołębi może być uciążliwa

Zapraszamy do współpracy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy i instytucje oraz osoby prywatne.