Dezynfekcja

Usługi DDD

Dezynfekcja – odkażanie to szereg czynności mających na celu zniszczenie drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnych. Podczas dezynsekcji redukuje się liczbę drobnoustrojów do bezpiecznego i akceptowalnego poziomu. Dezynfekcja ma za zadanie zniszczyć wszystkie formy wegetatywne mikroorganizmów. Nie gwarantuje zniszczenia form przetrwalnikowych tychże mikroorganizmów. Dezynfekcja dotyczy tylko przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Wyniki dezynfekcji uzależnione są od trzech czynników:

 • drobnoustroju z którym mamy do czynienia – gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna;
 • środka dezynfekcyjnego – właściwości chemicznych i fizycznych, stężenia, czasu działania;
 • środowiska w jakim przeprowadzana jest dezynfekcja – temperatura, wilgotność, pH, obecność innej materii organicznej (zanieczyszczeń).

Do dezynfekcji szeroko stosowane są metody fizyczne, chemiczne i termiczno-chemiczne.

Wśród czynników fizycznych używanych do dezynfekcji wyróżniamy:

 • Parę wodną – zwykle wykorzystywaną do dezynfekcji wcześniej oczyszczonego sprzętu, odzieży, unieszkodliwiania odpadów. Używa się tutaj pary wodnej o temperaturze 100 – 105°C pod zmniejszonym ciśnieniem (0,45 – 0,5 atmosfery). Pary wodnej pod normalnym ciśnieniem używa się do odkażania m.in. wyposażenia sanitarnego.
 • Promieniowanie – do odkażania używa się promieni UV o długości fali 256 nm, które niszczy drobnoustroje w powietrzu i na niezasłoniętych powierzchniach wystawionych na promieniowanie.
 • Ozon – tutaj używa się przenośnych generatorów ozonu (trójatomowych cząsteczek tlenu). Są to cząsteczki bardzo reaktywne atakujące wszystkie mikroorganizmy w obszarze działania. Jest to w pełni bezpieczny proces, w którym nie są używane żadne środki chemiczne.

Czynniki chemiczne najczęściej używane do dezynfekcji:

 • czwartorzędowe sole amoniowe;
 • alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy ;
 • aldehydy, np. formaldehyd, aldehyd glutarowy;
 • związki fenolowe, np. krezol, rezorcynol;
 • biguanidy, np. chlorheksydyna;
 • związki metali ciężkich, np. srebra, miedzi, rtęci;
 • związki halogenowe, np. jodyna, chloramina, jodofory;
 • fiolet krystaliczny, mleczan etakrydyny;
 • utleniacze – nadtlenki, np. H2O2 lub nadmanganiany, np. nadmanganian potasu; ozon – stosowany do ozonowania wody oraz dezynfekcji pomieszczeń, przedmiotów, urządzeń itd.;
 • tenzydy, np. mydła;
 • kwasy i zasady.
Dezynfekcja koronawirus - dezynfekcja powierzchnii

W zależności od tego co będziemy dezynfekować stosujemy różne preparaty i nieco inne procedury dezynfekcji. W przypadku dezynfekcji małych powierzchni szeroko stosowane są preparaty charakteryzujące się krótkim czasem działania i minimalną szkodliwością dla personelu. Wśród nich są szybko działające preparaty alkoholowe. Mogą one jednak uszkodzić niektóre powierzchnie wrażliwe na ten czynnik dezynfekcyjny. Środki bezalkoholowe mają zwykle dłuższy czas działania od preparatów alkoholowych, są zupełnie nieszkodliwe dla dezynfekowanych powierzchni.

Preparaty do dezynfekcji dużych powierzchni dzielą się na preparaty chlorowe i bezchlorowe. W tych pierwszych substancją czynną są związki chlorowe, np. aktywny chlor. Różnice obejmują również spektrum działania – preparaty chlorowe oprócz B, F, V, TBC mają powiększone spektrum działania o spory (formy przetrwalnikowe). Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie powierzchnie są odporne na działanie chloru. W drugiej grupie preparatów częste są czwartorzędowe środki amonowe. Dezynfekcyjne preparaty bezchlorowe przeważnie wyróżniają się bardzo dobrymi właściwościami myjąco-dezynfekującymi, co zawdzięczają połączeniu ze środkami powierzchniowo czynnymi. Jest to ich główna przewaga nad preparatami chlorowymi, która pozwala zaoszczędzić czas podczas sprzątania obiektów.

Nasza firma oferuje Państwu dezynfekcje w obiektach naszych klientów, które dobieramy w zależności od potrzeb i charakteru pomieszczeń. Usługi dezynfekcji oferowane przez Radpol to:

 • Prace myjąco-dezynfekujące: dezynfekcja popowodziowa, dezynfekcja mieszkań po zmarłym i odkażanie ich z bakterii, wirusów, dezynfekcja wody, studnie zbiorniki wodne, dezynfekcja i dezodoryzacja piwnic po awarii kanalizacji.
 • Prace dezynfekująco-oczyszczające: zabezpieczenie budynków przeciw ptactwu i związanymi z tym zanieczyszczeniami, czyszczenie poddaszy, przewodów kominowych i innych.
 • Zabiegi specjalne: odgrzybianie pomieszczeń, usuwanie grzybów z powierzchni zewnętrznych i inne.
 • Ozonowanie: dezynfekcja wody i powietrza za pomocą ozonu który jest najsilniejszym dezynfektantem.

Sama dezynfekcja w obiektach gospodarskich nie będzie efektywna i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeśli nie będzie włączona w całą procedurę obejmującą poniższe czynności:

 1. Całkowite opróżnienie pomieszczenia ze zwierząt;
 2. Dokładne wywiezienie i posprzątanie obornika;
 3. Staranne umycie podłogi i ścian, z użyciem środka dezynfekcyjnego;
 4. Wywietrzenie i osuszenie pomieszczenia;
 5. Opryskanie środkiem dezynfekcyjnym całego pomieszczenia (posadzek, ścian, sufitu);
 6. Pomalowanie (wybielenie) pomieszczenia i wysuszenie;
 7. Umycie koryt, poideł itp.

Wiele substancji dezynfekcyjnych może mieć własności żrące, na przykład 2-procentowa soda kaustyczna, dlatego przy ich stosowaniu należy zadbać o dobrostan zwierząt oraz zachować wyjątkową ostrożność nie zbliżając się zbytnio do obszaru na którym pracują specjaliści przeprowadzający dezynfekcję.

Poza rolnictwem i obiektami gospodarskimi jak chlewnie, obory, stajnie i kurniki, zabiegi dezynsekcji stosuje się także w wielu innych branżach m.in.:

 • medycyna – dezynfekcja sprzętu medycznego, szpitali, sal, łóżek;
 • transport – dezynfekcja samochodów służących do przewozu żywych zwierząt;
 • zakłady masarskie, rzeźnie – dezynfekcja sprzętu, zwalczanie brzydkich zapachów;
 • hotelarstwo – dezynfekcja pokoi, sal, kuchni;
 • klienci indywidualni – dezynfekcja domów, ubrań itp.

Decydując się na powierzenie czynności związanych z dezynfekcją firmie zewnętrznej należy kierować się skutecznością oraz jakością oferowanych usług. Firma Radpol oferuje Państwu profesjonalne usługi dezynfekcji czyli odkażania oraz inne usługi DDD. Oferowane przez nas usługi charakteryzują się najwyższym poziomem skuteczności dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i technologii które przynoszą zamierzony efekt znacznie szybciej, niż w przypadku tradycyjnych metod.

Firma Radpol oferuje Państwu obsługę na najwyższym poziomie oraz w przystępnej cenie. Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 608-435-866.