Dezynsekcja

Usługi DDD

Przygotowania do dezynsekcji

Dezynsekcja to najprościej rzecz ujmując tępienie dorosłych postaci szkodliwych owadów ich jaj i larw. Najczęściej dezynsekcja dotyczy stawonogów pasożytniczych i uciążliwych takich jak: muchy, pchły, wszy, pluskwy, karaluchy i komary. Zabiegi dezynsekcji wykonujemy ze względów sanitarnych i gospodarczo-ekonomicznych. Dużą grupę owadów stanowią szkodniki atakujące sektor spożywczy, rolny, drzewny. Zabiegi dezynsekcji są ważne ze względu na bezpieczeństwo żywności, plonów i drewna. Dezynsekcja najczęściej dotyczy muchy domowej, karaczana prusaka, pluskiew, karaluchów, wszy, os, szerszeni, spuszczela pospolitego i kołatka domowego.

Dezynsekcję wykonywać można poprzez zastosowanie różnych metod do których zaliczamy:

Metody fizyczne:

 • gorące powietrze – podgrzewanie atmosfery powyżej temperatury śmiertelności insektów;
 • technologia mikrofalowa – wytworzenie silnego pola elektromagnetycznego, w którym dochodzi do tarcia molekularnego cząsteczek wody czego skutkiem jest uzyskanie w materiale wysokiej temperatury przewyższającej temperaturę śmiertelności owadów;
 • promieniowanie Gamma – poddawanie obiektów ruchomych działaniu promieniowania gamma w komorach radiacyjnych;
 • wymrażanie – stosowanie skroplonego dwutlenku węgla, który po wydostaniu się z dyszy urządzenia gwałtownie się oziębia do temperatury około – 79⁰C i pokrywa powierzchnie suchym lodem zamrażając szkodniki;
 • gorąca para – wykorzystywana jest tutaj para wodna o temperaturze 100 – 105°C na skutek czego następuje śmierć insektów;
 • gazy niereaktywne – zwalczanie szkodników w warunkach beztlenowych, z atmosfery usuwany jest tlen i zastępowany azotem lub argonem.

Metody mechaniczne:

 • uszczelnianie obiektów – uzyskiwanie w obiektach tzw. owadoszczelności poprzez montaż siatek w oknach, drzwiach i kratkach wentylacyjnych oraz wypełnienie szczelin i otworów w ścianach i podłogach;
 • odkurzanie – mechaniczne wyłapywanie szkodników oraz sprzątanie źródeł pożywienia;
 • pułapki lepowe – lepy z silnym klejem, do którego przyklejają się owady wabione atraktantami;
 • lampy UV – lampy z siatką pod napięciem z wabiącymi świetlówkami UV.

Metody chemiczne:

 • opryski grubokropliste – tradycyjne opryski przy użyciu ręcznego opryskiwacza ciśnieniowego;
 • opryski drobnokropliste – tzw. zimna mgła uzyskiwana w generatorach ULV (Ultra-Low Volume), drobnokroplista mgła (50-100 µm) jest nośnikiem preparatu;
 • zamgławianie termiczne – tzw. gorąca mgła uzyskiwana w zamgławiaczach termicznych unosi się wraz z preparatem dezynsekcyjnym i dociera do trudno dostępnych miejsc;
 • gazy reaktywne – fumigacja czyli wypełnianie pomieszczeń gazami takimi jak fosforowodór, tlenek etylenu lub fluorek sulfurylu.

Metody biologiczne:

 • stosowanie naturalnych wrogów zwalczanych szkodników – np. zwalczanie larw spuszczela pospolitego przez pasterka domowego.
Dezynsekcja zboża silnie zajętego przez wołka

Najlepsze efekty dezynsekcji obserwuje się w przypadku zastosowania minimum dwóch metod zwalczania owadów. Jest to tzw. „integrowana metoda zwalczania szkodników (IPM – Integrated Pest Management)”. Zgodnie z IPM i dążeniem do zminimalizowania negatywnych efektów dla środowiska często metody chemiczne są zastępowane lub uzupełniane metodami fizycznymi mechanicznymi i biologicznymi w celu zwiększenia skuteczności i precyzji działań.

Ogromne gniazdo szerszeni po dezynsekcji

Dobrym przykładem może być tutaj połączenie dwóch metod polegające na mechanicznym oczyszczeniu powierzchni w obiekcie, uszczelnieniu ubytków i szpar w ścianach, posadzkach i sklepieniach oraz zastosowanie gazowania z użyciem chemicznych środków owadobójczych po uprzednim okryciu folią całego obiektu i upewnieniu się że w środku nie ma zwierząt, które nie są celem działań (ptactwo, nietoperze). Dodatkowo na koniec ponownie stosuje się metodę mechaniczną poprzez rozłożenie pułapek z atraktantem.

Firma Radpol oferuje Państwu obsługę na najwyższym poziomie oraz w przystępnej cenie. Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 608-435-866.

Aplikacja biologicznego larwicydu na komary
Aplikacja biologicznego larwicydu na komary