Fumigacja

Usługi DDD

Silosy zbożowe - gazowanie

Fumigacja to zwalczanie szkodników (owadów, gryzoni) za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu. Substancja dezynsekcyjna dostaje się bezpośrednio do każdego zakamarka i niszczy zarówno dojrzałe formy owadów, jak i ich larwy. Główną zaletą fumigacji jest wysoka skuteczność w zwalczaniu szkodników oraz neutralność procesu dla odkażanego materiału. To obecnie najlepsza metoda tego rodzaju, która łączy w sobie bezpieczeństwo, dokładność, szybkość i skuteczność. Dzięki wielu zaletom, jest to często wykorzystywana metoda, mająca na celu zapobieganie inwazji szkodników oraz ich likwidowanie. Obecnie najczęściej stosowanym fumigatorem jest fosforowodór.Fosforowodór to nieorganiczny, łatwopalny, bezbarwny, bezwonny i słabo rozpuszczający się w wodzie związek chemiczny. Fosforowodór używany w fumigacji otrzymuje się poprzez łączenie ciał stałych takich jak fosforek magnezu lub fosforek glinu z parą wodną. Reakcje te najlepiej przebiegają przy wysokiej temperaturze i wilgotności. Wydajność fumigacji w dużej mierze zależy od temperatury i wilgotności, stąd w warunkach chłodu i niskiej wilgotności reakcje są spowolnione i jest gorsze wydzielanie gazu – proces fumigacji jest wydłużony. Dlatego fumigację stosuje się w zakresie temperatur powyżej 5oC. Fosforowodór niszczy szkodniki w czasie 3 do 7 dni, czasem dłużej. Działa na szkodliwe owady i gryzonie, prowadzi do paraliżu zakłócając ich funkcje oddechowe. Na rynku istnieje wiele dostępnych form preparatów stosowanych podczas gazowania: woreczki, tabletki i drażetki oraz płytki polietylenowe.

Należy pamiętać, że fumigacja jest zabiegiem silnie toksycznym. Wykonanie takich czynności powinno odbywać się tylko i wyłącznie przez specjalnie przeszkolony i przygotowany do tego celu personel firmy DDD. W trakcie przeprowadzania gazowania należy przestrzegać wielu procedur zapewniających bezpieczeństwo. Priorytetem jest tutaj zapewnienie bezpieczeństwa zwierzętom, środowisku, a przede wszystkim ludziom. Bardzo ważna jest lokalizacja obiektu, który ma być poddany fumigacji. Miejsca gęsto zasiedlone takie jak osiedla, czy obszary miejskie i miejsca użyteczności publicznej z reguły nie kwalifikują się do fumigacji. Wiąże się z tym odpowiedzialność po stronie wykonawcy oraz zagrożenia jakie niesie ze sobą trujący gaz, jakim jest fosforowodór.

Gazowanie kościoła - foliowanie

W celu zachowania wysokiej skuteczności fumigacji, przed jej przeprowadzeniem należy odpowiednio przygotować zarówno pomieszczenie (magazyn, silos) i surowiec. Gazowane obiekty muszą być dokładnie posprzątane, ponieważ wszelkie zanieczyszczenia absorbują gaz  i zmniejszają skuteczność wykonywanego zabiegu. Obiekty, w których prowadzona będzie fumigacja należy starannie uszczelnić. Chodzi tutaj głównie o otwory wentylacyjne, okienne i drzwi, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego specjalnych folii gazoszczelnych i pianek oraz impregnowanego papieru. Pęknięcia w ścianach i posadzce betonowej najlepiej wypełnić trwałą zaprawą cementową. Przed gazowaniem zaleca się usunąć z pomieszczeń bądź zabezpieczyć np. gazoszczelną folią, elementy wrażliwe na fosforowodór, np. instalację elektryczną. Przed przystąpieniem do gazowania zaleca się przerzucić surowiec (ziarno) z jednego silosu do drugiego, aby rozbić zbrylenia i napowietrzyć całą masę. Zabieg ten poprawia przenikanie gazu, a z różnych powodów jest niestety pomijany.

Fumigacja wykonywana może być poprzez namiotowanie polegające na zamknięciu fumigowanego obiektu w szczelnym opakowaniu, do którego wtłaczany jest pod ciśnieniem fumigator. Metoda ta sprawdza się zarówno podczas gazowania pojedynczych opakowań drewnianych, mebli, jak i całych budynków.

Zabiegi fumigacyjne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach:

 • Zwalczanie szkodników drewna (obiekty zabytkowe, sakralne, meble, itp.);
 • Fumigacja pustych obiektów;
 • Fumigacja zbiorników produktów mączno-zbożowych, silosów;
 • Fumigacja produktów spożywczo-rolnych;
 • Fumigacja zboża i ziarna;
 • Fumigacja palet, fumigacja eksportowa, europalet;
 • Fumigacja naczep samochodowych;
 • Fumigacja dachów, fumigacja domów drewnianych, elementów z drewna, poddaszy, konstrukcji drewnianych;
 • Fumigacja segmentowa oraz namiotowa;
 • Fumigacja akt, archiwów wraz z dokumentacją;
 • Fumigacja rzeźb, eksponatów muzealnych, obiektów zabytkowych;
 • Fumigacja gleby.

Skuteczność tej metody jest wykorzystywana w fumigacji obiektów zarażonych spuszczelem pospolitym, kołatkiem domowym, kornikiem, omacnicą spichrzanką itp. Substancje bójcze wydzielane podczas fumigacji oddziałują na wszystkie stadia rozwojowe szkodników. Zabijają jaja (gaz przedostaje się do wnętrza przez chorion i kanały oddechowe), larwy, poczwarki i postaci dorosłe (gaz przedostaje się poprzez drogi oddechowe i przetchlinki).

Chcesz skorzystać z usługi fumigacji? Skontaktuj się z nami!

Firma Radpol oferuje Państwu obsługę na najwyższym poziomie oraz w przystępnej cenie. Ponadto, zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 608-435-866.

Zboże narażone na szkodniki
Zboże narażone na szkodniki