Gazowanie silosów zbożowych i towarów

Usługi DDD

Do procesu gazowania zboża używa się najczęściej fosforowodoru. Czysty fosforowodór jest bezbarwny, bez smaku i zapachu. Fosforowodór ma małą cząsteczkę i niski punkt wrzenia. Jest tylko 1,2 razy cięższy od powietrza, więc z łatwością miesza się bez stratyfikacji i nie wymaga wentylatora do wymuszonego wymieszania z powietrzem. Ponieważ ma małą cząsteczkę i jest raczej nie polarny, szybko penetruje towary i bariery, takie jak papier opakowaniowy i folie. Po zabiegu jest łatwo odwietrzany z zagazowanych produktów, nie pozostawiając praktycznie żadnych pozostałości po odwietrzaniu. Jedną z zalet fosforku glinu jest to, że jest on stosunkowo prosty do stosowania w czasie gazowania zboża.

Gazowanie zboża należy przeprowadzać zgodnie ze standardową procedurą w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Typowa kolejność prac zawiera się w następujących czynnościach:

  • Inspekcja pomieszczeń przeznaczonych do gazowania;
  • Uszczelnianie obiektu przeznaczonego do fumigacji;
  • Uwalnianie gazu i zamknięcie pomieszczeń;
  • Monitorowanie gazowanego obiektu i pomiary stężenia gazu;
  • Wietrzenie;
  • Udostępnienie gazowanego obiektu do użytku.

W celu utrzymania budynków magazynowych i silosów w dobrostanie po zabiegu fumigacji należy wdrożyć dobre praktyki pozwalające cieszyć się efektami przeprowadzonego gazowania. Zaleca się aby nie ustawiać dużych przedmiotów przy zewnętrznych ścianach budynku, a szczególnie w sąsiedztwie drzwi, gdyż gryzonie, mogą ukryć się w tych miejscach i wtargnąć do budynku, gdy drzwi zostaną otwarte. Nie można pozwolić aby szkodniki przedostały się do budynku gospodarczego, w którym będą przechowywane pasze i zboże. Należy zadbać, aby drzwi szczelnie przylegały do ściany i podłogi, gdy są zamknięte. Częstym i bardzo dużym błędem jest pozostawianie otwartych drzwi zewnętrznych. Pomieszczenia, w których trzymana jest pasza, nie mogą być otwierane na zewnątrz, gdyż szkodniki z łatwością mogą wtargnąć do środka. W magazynie zbożowym okna w ogóle nie są zalecane! Jeśli są potrzebne, to muszą być zaopatrzone w siatkę, gdy są otwierane, najlepiej jeśli nie dają takiej możliwości. Otwory w ścianach, przez które przechodzą rury i przewody elektryczne, zawsze powinny być bardzo dokładnie uszczelnione, gdyż przez nie wnikają do środka owady, a w przypadku większych otworów, mogą nimi wejść gryzonie. Zaleca się usunąć wszelkie otwory w ścianach po śrubach, wkrętach, itp., które mogą służyć owadom za kryjówki. Dodatkowo wewnętrzne ściany magazynu nie powinny posiadać zbędnych gzymsów i półek w ścianach, gdyż na nich gromadzi się pył, w którym szkodniki mogą się rozwijać. Zwykle są to miejsca trudne w utrzymaniu w czystości.

Silosy zbożowe - gazowanie
Silosy zbożowe – gazowanie

Zaleca się w czasie gdy magazyny (silosy) są puste by ich ściany, sufit i podłogę oczyścić usuwając resztki ziaren zbóż, nasion i innych produktów, a także śmieci, pajęczynę i kurz z poprzedniego sezonu. Duża ilość pyłu i brudu w pomieszczeniu magazynowym pochłania stosowane preparaty owadobójcze i znacznie ogranicza kontakt szkodników z insektycydem negatywnie wpływając na skuteczność fumigacji. Aktywność wielu dobrych środków owadobójczych w pomieszczeniach zapylonych i brudnych jest krótka.

Nawet do perfekcyjnie wykończonego budynku mogą przedostać się szkodniki. Gdy już się to stanie, w dobrze utrzymanym pomieszczeniu znajdą tylko nieliczne miejsca do ukrycia się a ich wytropienie będzie dużo łatwiejsze.

Po przeprowadzeniu dezynsekcji (fumigacji) pustego magazynu można do niego wprowadzać nowe zboże. Każdą nową partię produktu przed zmagazynowaniem należy skontrolować na obecność w niej szkodników. W przypadku stwierdzenia szkodników ziarno zbóż musi być poddane fumigacji, albo opryskane preparatem kontaktowym o przedłużonym działaniu.

Pakowane zboże często jest niszczone przez szkodniki
Pakowane zboże często jest niszczone przez szkodniki