Czy deratyzacja jest obowiązkowa?

Usługi DDD

Czy deratyzacja jest obowiązkowa?

Szczury przyczyniają się nie tylko do powstawania uszkodzeń mienia, ale również przenoszenia niebezpiecznych chorób, wobec czego ich obecność w jakiejkolwiek ludzkiej siedzibie jest zjawiskiem, którego należy za wszelką cenę unikać. Zadaniem każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości jest więc regularne przeprowadzanie deratyzacji. Warto pamiętać, że znacznie łatwiej jest zapobiec pojawieniu się szczurów niż pozbyć się już zasiedlonych szkodników. Co warto wiedzieć na temat deratyzacji?

Deratyzacja – kto ma obowiązek?

Miejskie szczury są coraz ważniejszym problemem w wielu miastach na całym świecie. Gryzonie te nie tylko spożywają niemalże wszystko, rozmnażają się niezwykle szybko, ale również cechują się dużą inteligencją. Stanowią jednak zagrożenie dla zdrowia publicznego – są bowiem źródłem różnego rodzaju patogenów odzwierzęcych, a ich inwazje mogą stanowić źródło przewlekłego stresu, wpływając nie tylko na zdrowie psychiczne, ale również fizyczne mieszkańców danego miasta. To jednak nie wszystko – szczury niszczą także infrastrukturę miejską i zanieczyszczają żywność. Ich obecność może powodować też liczne straty ekonomiczne. Kluczem, aby zapobiec takiemu scenariuszowi, jest więc obowiązkowa deratyzacja.

Nikogo już nie dziwią wywieszone kartki, które informują o rozłożonej trutce – obecnie traktujemy to jako coś zupełnie normalnego. Istnieje jednak wiele miejsc na świecie, w których mieszkańcy obawiają się wyjść z domu z powodu dziesiątek tysięcy szczurów znajdujących się na ulicach. W stolicy Republiki Południowej Afryki często zdarzają się nawet zagryzienia przez szczury. Chcąc uniknąć tak nieprawdopodobnych sytuacji, kluczowa jest inwestycja w usługę, jaką jest deratyzacja. W domu każdy powinien czuć się bezpiecznie, dlatego zgodnie z przepisami prawa niezbędna jest obowiązkowa deratyzacja. Niewywiązywanie się z niej stanowi wykroczenie – osoba popełniająca je może w takim wypadku zostać ukarana karą grzywny.

Obowiązkowa deratyzacja a przepisy prawne

Wiedząc już, czy deratyzacja jest obowiązkowa, warto także być świadomym tego, jakie przepisy ją regulują. Otóż podstawę prawną do przeprowadzenia deratyzacji stanowi art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kogo więc powinna interesować deratyzacja? Kto ma obowiązek zadbania o przeprowadzenie jej w odpowiednim terminie? Okazuje się, że obowiązkowa deratyzacja spoczywa na każdym właścicielu, posiadaczu lub też zarządcy nieruchomości. Termin obowiązkowej deratyzacji z kolei określony jest w szczegółowych uchwałach stanowionych w gminach oraz miastach.

Co ważne, deratyzacja powinna również być przeprowadzana na terenie:

  • sklepów spożywczych i tego typu obiektów handlowych,
  • stacji benzynowych, które posiadają punkt gastronomiczny,
  • zakładów przetwórstwa żywności,
  • restauracji i wszelkich lokali gastronomicznych,
  • szkół, przedszkoli oraz żłobków,
  • akademików, hoteli i innych obiektów, które prowadzą żywienie zbiorowe,
  • obiektów, które zbierają lub przetwarzają odpady.

Warto być świadomym tego, że właściwie przeprowadzona deratyzacja pozwoli znacznie ograniczyć liczbę gryzoni, redukując zagrożenie zdrowia mieszkańców.

Deratyzacja w bloku – jak powinna zostać przeprowadzona?

Wszyscy zarządcy oraz właściciele nieruchomości muszą stosować się do obowiązku rozłożenia pułapek pozwalających monitorować obecność gryzoni, a także utrzymywania jej w odpowiednim stanie. Co ważne, środki gryzoniobójcze, których używa się do deratyzacji, muszą być dopuszczone do obrotu handlowego, a miejsce, w którym zostaną rozłożone – właściwie oznakowane. Prawidłowo przeprowadzona deratyzacja zawiera w sobie również usunięcie gryzoni, które spożyły trutkę, a także pozbycie się wszelkich jej resztek. Nie obejdzie się też bez unieszkodliwienia ich przez firmę, która świadczy usługi deratyzacji.

Warto pamiętać o tym, że zmniejszenie populacji szkodników powinno zostać wykonane przez specjalistów, którzy doskonale wiedzą, jak zrobić to skutecznie. Taki proces wymaga bowiem fachowej wiedzy oraz umiejętności. Deratyzacja w mieszkaniu, w domu, czy jakimkolwiek innym miejscu – powinna zawsze zostać wykonana porządnie, tak aby pozbyć się niebezpiecznych szkodników. Kontrolowanie populacji gryzoni miejskich jest konieczne, aby zapobiec powstaniu dużych skupisk. Co ciekawe, para szczurów jest w stanie wydać na świat około 2 tysiące potomków rocznie. Specjaliści z firmy RADPOL skutecznie pozbędą się więc niechcianego utrapienia w postaci szczurów.